European Campus

 

UNIVERSITIES & COLLEGES IN SLOVENIA  
      
 
     
 
 Study in Slovenia
ABOUT Slovenia
EDUCATIONAL SYSTEm
STUDYING In Slovenia
GETTING TO Slovenia
LIVING IN Slovenia
LIST OF EMBASSIES
OthER LINKS
   
   
   
   
   
 
   

STUDY IN SLOVENIA - universities & Colleges in SLOVENIA

 
 
divider
 
UNIVERSITIES & COLLEGES IN SLOVENIA

List of Universities & Colleges

A list of universities and colleges offering accredited PhD degrees, Master degrees, Postgraduate (PgD) degrees, Bachelor degrees as well as Diplomas in Slovenia in alphabetical order.
 
divider
 
Academy of Design in Ljubljana
Visoka šola za dizajn v Ljubljani
Gerbičeva ulica 51
1000 Ljubljana
Telephone:   +386 1 283 3795
 Fax:   +386 1 281 1681
eMail:   info@vsd.si
Website:   http://www.vsd.si
 
Arthouse College of Visual Arts
Šola za risanje in slikanje   Visoka strokovna šola
Devova 18
1000 Ljubljana
Telephone:   +386 1 510 8270
eMail:   arthouse2012@gmail.com
Website:   http://www.arthouse si.com
 
College of Nursing Jesenice
Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice
Spodnji Plavž 3
4270 Jesenice
Telephone:   +386 4 586 9360
 Fax:   +386 4 589 6363
eMail:   info@vszn je.si
Website:   http://www.vszn je.si
 
Doba Faculty of Applied Business and Social Studies Maribor
Visoka poslovna šola Doba Maribor
Prešernova ulica 1
2000 Maribor
Telephone:   +386 2 228 3860
 Fax:   +386 2 228 3861
eMail:   fakulteta@doba.si
Website:   http://www.vpsm.si
 
Environmental Protection College
Visoka šola za varstvo okolja
Trg mladosti 2
3320 Velenje
Telephone:   +386 3 898 6410
 Fax:   +386 3 898 6413
eMail:   info@vsvo.si
Website:   http://vsvo.velenje.si
 
European Law Faculty of Nova Gorica
Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici
Kidričeva 9
5000 Nova Gorica
Telephone:   +386 5 338 4400
  Fax:     +386 5 338 4401
eMail:   info@evro pf.si
Website:   http://www.evro pf.si
 
Euro Mediterranean University
Evro sredozemska univerza
Sončna pot 20
6320 Portorož
Telephone:   +386 5 671 3600
 Fax:   +386 5 671 3605
 eMail:     university@emuni.si
Website:   http://www.emuni.si
 
[BACK TO TOP]
dots
 
 
[BACK TO TOP]
dots
 
Faculty of Commercial and Business Sciences
Fakulteta za komercialne in poslovne vede
Lava 7
3000 Celje
Telephone:   +386 3 428 5544
 Fax:   +386 3 428 5541
eMail:   dodiplomski@fkpv.si
Website:   http://www.fkpv.si
 
Faculty of High Technologies and Systems
Fakulteta za visoke tehnologije in sisteme
Na Loko 2
8000 Novo Mesto
Telephone:   +386 7 393  0019
 Fax:   +386 7 393  0013
eMail:   vites.nm@guest.arnes.si
Website:   http://www.vites.vs nm.si
 
Faculty of Information Studies
Fakulteta za informacijske studije
P.O. Box 299
Sevno 13
8000 Novo Mesto
Telephone:   +386 7 373 7884
 Fax:   +386 7 373 7880
eMail:   info@fis.unm.si
Website:   http://www.fis.unm.si
 

Faculty of Media Studies
Fakulteta za medije
Leskoškova cesta 9d
1000 Ljubljana
Telephone:   +386 1 520 2160
 Fax:   +386 1 524 0155
eMail:   info@fame.si
Website:     http://www.fame.si/

 
GEA College of Entrepreneurship
GEA Visoka šola za podjetništvo
Kidričevo nabrežje 2
6330 Piran
Telephone:   +386 5 671 0240
 Fax:   +386 5 671 0250
eMail:   info@gea college.si
Website:   http://www.gea college.si
 
Graduate School of Government and European Studies
Fakulteta za državne in evropske študije
Brdo pri Kranju
Predoslje 39
4000 Kranj
Telephone:   +386 4 260 1850
 eMail:     info@fds.si;brdo@fds.si
Website:   http://www.fds.si
 
Higher School of Applied Sciences
Visoka šola za storitve
Cesta na Brdo 69
1000 Ljubljana
Telephone:   +386 1 283 1700
 Fax:   +386 1 283 1701
eMail:   info@vist.si
Website:   http://www.vist.si/
 

IEDC Bled School of Management
IEDC Poslovna šola Bled
Prešemova cesta 33
4260 Bled
Telephone:   +386 4 579 2500
 Fax:   +386 4 579 2501
eMail:   info@iedc.si
Website:   http://www.iedc.si

 
International Business School Ljubljana
Visoka šola za poslovno izobraževanje
Mencingerjeva 7
1000 Ljubljana
Telephone:   +386 1 281 1340
 Fax:   +386 1 281 1339
Website:   http://www.leila.si/
 
International School for Business and Social Studies
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, Celje
Mariborska cesta 7
3000 Celje
Telephone:   +386 5 425 8220
 Fax:   +386 5 425 8222
eMail:   info@mfdps.si
Website:   http://www.mfdps.si
 
Jožef Stefan International Postgraduate School
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana
Jamova 39
1000 Ljubljana
Telephone:   +386 1 477 3100
 Fax:   +386 1 477 3110
eMail:   info@mps.si
Website:   http://www.mps.si
 
[BACK TO TOP]
dots
 
Ljubljana Graduate School of the Humanities
Fakulteta za podiplomski humanistični študij, Ljubljana
Slovenska cesta 30A
1000 Ljubljana
Telephone:   +386 1 425 1845
 Fax:   +386 1 425 1846
eMail:   ish@ish.si
Website:     http://www.ish.si
 
Maribor European Centre
Evropsko Središče Maribor
Gosposka ulica 1
2000 Maribor
Telephone:   +386 2 250 1999
  Fax:     +386 2 250 1998
eMail:   info@esm.si
Website:   http://www.eumb.si
 
Novo Mesto School of Business and Management
Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo Mesto
Na Loko 2
8000 Novo Mesto
Telephone:   +386 7 393 0020
eMail:   vsup.nm@guest.arnes.si
Website:   http://vsup.vs nm.si
 
Polymer Technology College
Visoka šola za tehnologijo polimerov
Pod gradom 4
2380 Slovenj Gradec
Telephone:   +386 2 882 2788
eMail:   referat@vstp.si
Website:   http://www.vstp.si
 
School of Accountancy
Visoka šola za računovodstvo
Stegne 21c, II/nadstropje
1000 Ljubljana
Telephone:   +386 5 909 0960
 Fax:   +386 5 909 0962
eMail:   info@vsr.si
Website:   http://www.vsr.si
 
School of Advanced Social Studies in Nova Gorica
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici
Kidričeva 9
5000 Nova Gorica
Telephone:   +386 5 333 0080
 Fax:   +386 5 333 0081
eMail:   info@fuds.si
Website:   http://www.fuds.si
 
School of Health Sciences Novo Mesto
Visoka šola za zdravstvo Novo mesto
Na Loko 2
8000 Novo Mesto
Telephone:   +386 7 393 0019
 Fax:   +386 7 393 0013
eMail:   vsz.nm@guest.arnes.si
Website:   http://www.vsz.vs nm.si
 
[BACK TO TOP]
dots
 
University of Ljubljana
Univerza v Ljubljani
Kongresni trg 12
1000 Ljubljana
Telephone:   +386 1 241 8500
 Fax:   +386 1 241 8660
eMail:   rektorat@uni lj.si
Website:   http://www.uni lj.si
 
University of Maribor
Univerza v Mariboru
Slomškov trg 15
2000 Maribor
Telephone:   +386 2 235 5280
 Fax:   +386 2 235 5211
eMail:   rektorat@uni mb.si
Website:   http://www.uni mb.si
 
University of Nova Gorica
Univerza v Novi Gorici
Vipavska 13, Rožna dolina
5000 Nova Gorica
Telephone:   +386 5 331 5223
 Fax:   +386 5 331 5224
eMail:   info@p ng.si
Website:   http://www.ung.si
 
University of Primorska
Univerza na Primorskem
Titov trg 4
6000 Koper
Telephone:   +386 5 611 7500
 Fax:   +386 5 627 2006
eMail:   info@upr.si
Website:   http://www.upr.si
 
[BACK TO TOP]
dots
 
 
dots
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disclaimer   |   About Us   |   CONTACT US   |   Advertising Info   |    List YOUR INSTITUTion