European Campus

 

UNIVERSITIES & COLLEGES IN SLOVAKIA  
      
 
     
 
 Study in Slovakia
ABOUT SLOVAKIA
EDUCATIONAL SYSTEM
STUDYING IN SLOVAKIA
GETTING TO SLOVAKIA
LIVING IN SLOVAKIA
LIST OF EMBASSIES
OTHER LINKS
   
   
   
   
   
 
   

STUDY IN SLOVAKIA - universities & Colleges in SLOVAKIA

 
 
divider
 
UNIVERSITIES & COLLEGES IN SLOVAKIA

List of Universities & Colleges

A list of universities and colleges offering accredited PhD degrees, Master degrees, Postgraduate (PgD) degrees, Bachelor degrees as well as Diplomas in Slovakia in alphabetical order.
 
divider
 
Academy of Art in Banská Bystrica
Akadémia umení v Banskej Bystrici
J. Kollára 22
974 00 Banská Bystrica
Telephone:   +421 48 414 5127
Fax:   +421 48 414 5109
eMail:   petrufova@aku.sk
Website:   http://www.aku.sk
 
Academy of Fine Arts and Design in Bratislava
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Hviezdoslavovo nám 18
814 37 Bratislava
Telephone:   +421 2 5443 5743
Fax:   +421 2 5443 2340
eMail:   rektor@vsvu.afad.sk
Website:   http://www.afad.sk
 
Academy of Performing Arts in Bratislava
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Ventúrska 3
813 01 Bratislava
Telephone:   +421 2 5930 1411
Fax:   +421 2 5443 0125
eMail:   rektorat@vsmu.sk
Website:   http://www.vsmu.sk
 
Academy of the Police Force in Bratislava
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Sklabinská 1
835 17 Bratislava
Telephone:   +421 2 4488 8372
Fax:   +421 2 96 105 9155
eMail:   apz@minv.sk
Website:   http://www.akademiapz.sk
 
Alexander Dubcek University in Trencin
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2
911 50 Trenčín
Telephone:   +421 32 740 0101
Fax:   +421 32 740 0522
eMail:   kalinayova@tnuni.sk
Website:   http://www.tnuni.sk
 
Catholic University in Ružomberok
Katolícka univerzita v Ružomberku
Námestie A. Hlinku 60 
034 01 Ružomberok
Telephone:   +421 44 430 4693
Fax:   +421 44 430 4694
eMail:     info@ku.sk
Website:   http://www.ku.sk
 
College of Economy and Management of Public Administration in Bratislava
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Karloveská cesta 64
841 04 Bratislava
Telephone:   +421 2 6544 0365
Fax:   +421 2 6544 0365
eMail:   info@vsemvs.sk
Website:   http://www.vsemvs.sk
 
College of Management in Trenčín
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
Bezručova 64
911 01 Trenčín
Telephone:   +421 32 652 9337
Fax:   +421 32 652 9337
eMail:   trencin@vsm.sk
Website:   http://www.vsm.sk
 
Comenius University in Bratislava
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo námestie 6
818 06 Bratislava
Telephone:   +421 2 5292 1594
Fax:   +421 2 5296 3836
eMail:   kr@rec.uniba.sk
Website:   http://www.uniba.sk
 
Constantine the Philosopher University in Nitra
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1
949 74 Nitra
Telephone:   +421 37 640 8111
Fax:   +421 37 640 8020
eMail:   uk@ukf.sk
Website:   http://www.ukf.sk
 
[BACK TO TOP]
dots
 
 
[BACK TO TOP]
dots
 
Dubnica Institute of Technology in Dubnici nad Váhom
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
Sládkovičova 533/20
018 41 Dubnica nad Váhom
Telephone:   +421 2 442 4123
eMail:   studijne@dti.sk
Website:   http://www.dti.sk
 
International School of Management
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Duchnovičovo námestie 1
080 01 Prešov
Telephone:   + 421 51 758 1798
eMail:   sekretariatrektora@ismpo.sk
Website:   http://www.ismpo.sk
 
János Selye University in Komárno
Univerzita Jánosa Selyeho v Komárne
RoĽníckej Školy 1519
94 501 Komárno
Telephone:   +421 35 326 0848
Fax:   +421 35 790 3072
eMail:   info@selyeuni.sk
Website:   http://www.selyeuni.sk/
 
Matej Bel University in Banská Bystrica
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12
974 00 Banská Bystrica
Telephone:   +421 48 412 3367
Fax:   +421 48 415 3180
eMail:   luptakova@rekt.umb.sk
Website:   http://www.umb.sk
 
Pavol Jozef Šafárik University in Košice
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2
041 80 Košice
Telephone:   +421 55 234 1100
Fax:   +421 55 678 6959
eMail:   rektor@upjs.sk
Website:   http://www.upjs.sk
 
Pan-European University
Paneurópska vysoká škola
Tomášikova 20
821 02 Bratislava
Telephone:   +421 2 482 0880
Fax:   +421 2 4820 8829
eMail:   rektorat@paneurouni.com
Website:   http://www.paneurouni.com
 
Slovak Medical University
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
883 03 Bratislava
Telephone:   +421 2 5937 0274
Fax:   +421 2 5937 0276
eMail:   info@szu.sk
Website:   http://www.szu.sk
 
[BACK TO TOP]
dots
 
Slovak University of Agriculture in Nitra
Slovenská pol'nohospodárska univerzita v Nitre
Tr. Andreja Hlinku 2
949 76 Nitra
Telephone:   +421 37 650 8111
Fax:   +421 37 651 1593
eMail:   admin@uniag.sk
Website:     http://www.uniag.sk
 

Slovak University of Technology in Bratislava
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5
812 43 Bratislava
Telephone:   +421 2 5729 4111
Fax:   +421 2 5249 4522
eMail:   public@stuba.sk
Website:     http://www.stuba.sk

 
St. Cyril and Methodius University in Trnava
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Telephone:   +421 33 556 5121
Fax:   +421 33 556 5120
eMail:   info@ucm.sk
Website:   http://www.ucm.sk
 
St. Elisabeth University of Health Services and Social Work
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety
Palackého 1
810 02 Bratislava
Telephone:   +421 2 5778 0613
Fax:   +421 2 5778 0612
Website:   http://www.vssvalzbety.sk
 
Technical University of Košice
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9
042 00 Košice
Telephone:   +421 55 602 2002
Fax:   +421 55 633 2748
eMail:   rektor@tuke.sk
Website:   http://www.tuke.sk
 
Technical University in Zvolen
Technická univerzita vo Zvolene
T.G. Masaryka 2117/24
960 53 Zvolen
Telephone:   +421 45 533 5111
Fax:   +421 45 533 0027
eMail:   info@vsld.tuzvo.sk
Website:   http://www.tuzvo.sk
 
University of Central Europe in Skalica
Stredoeurópska skola v Skalici
KráĽovská 386/11
909 01 Skalica
Telephone:   +421 34 664 7061
eMail:   rektor@sevs.sk
Website:   http://www.sevs.sk
 
University of Economics in Bratislava
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava
Telephone:   +421 2 6729 5364
Fax:     +421 2 6729 5101
eMail:   sekrrek@euba.sk
Website:   http://www.euba.sk
 
University of Prešov in Prešov
Prešovská univerzita v Prešove
Námestie legionárov 3
080 01 Prešov
Telephone:   +421 51 756 3110
Fax:   +421 51 756 3147
eMail:   intoff@unipo.sk
Website:   http://www.unipo.sk
 
[BACK TO TOP]
dots
 
University of Security Management in Košice
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Kukučínova 17
040 01 Košice
Telephone:   + 421 55 720 1071
Fax:   + 421 55 720 1071
eMail:   info@vsbm.sk
Website:   http://www.vsbm.sk
 
University of Sládkovičovo
Vysoká škola v Sládkovicove
Fučíkova 269
925 21 Sládkovičovo
Telephone:   +421 31 788 1711
Fax:   +421 31 788 1710
eMail:   info@vssladkovicovo.sk
Website:   http://www.vssladkovicovo.sk
 
University of Trnava in Trnave
Trnavská univerzita v Trnave
Hornopotočná 23
918 43 Trnava
Telephone:   +421 33 593 9203
Fax:   +421 33 551 1129
eMail:   postmaster@truni.sk
Website:   http://www.truni.sk
 
University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Komenského 73
041 81 Košice
Telephone:   +421 55 298 1012
Fax:   +421 55 671 1674
eMail:   rektor@uvm.sk
Website:   http://www.uvm.sk
 
University of Zilina
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
Telephone:   +421 41 513 5001
Fax:   +421 41 5135055
eMail:   info@rekt.utc.sk
Website:   http://www.uniza.sk
 
[BACK TO TOP]
dots
 
 
dots
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disclaimer   |   About Us   |   CONTACT US   |   Advertising Info   |    List YOUR INSTITUTion